Social Education | Serious peoples business (8-9)

Bij de opleidingsvraag speelt nog een ander component, namelijk het serieus nemen van de Social Media activiteiten. In de praktijk blijkt dit vaak een sluitpost te zijn, als er tijd over is doen we ook nog wat aan Social Media. Vaak wordt er dan gezegd dat er geen tijd voor is voor deze “extra” activiteit.

Tijdens de opleidingstraject is het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan deze verandering. Een verandering dient in onze ogen altijd een verbetering te zijn. Social Media kost geen tijd maar levert je veel tijd op. Niet direct maar wel op de midden- en lange termijn. Zowel het management en de medewerkers dienen het belang van de Social Media activiteiten in te zien en daarvoor tijd te willen vrijmaken.

Een belangrijk component in de opleidingsvraag is de omslag van: “wij moeten aan Social Media doen” naar “wij willen aan Social Media doen” omdat dat belangrijk voor onze klanten, medewerkers en collega’s.Zonder de juiste mindset van de deelnemers is het opleiden weggegooid geld omdat men als medewerker de voordelen niet inziet. Het opleidingstraject dient dan ook in een Social Awarenes aanpak te voorzien waarbij de toegevoegde waarde van Social Media wordt belicht. Anders is het alleen maar onnodig tijdsbeslag van de medewerkers die het al druk genoeg hebben.

Vaak wordt er bij Social Media gedacht dat het met tips, trics en tools afdoende is om de presence op de platformen professioneel te zijn. Niets is echter minder waar. Zoals Social Media een extra marketing instrument is om de klant in zijn behoefte te kunnen voorzien, zijn tips, trics en tools ook ondersteunend aan de juiste informatievoorziening aan de klant.

Daar blijft het in de sales altijd om gaan…. de klant! Het digitaal communiceren verschilt in wezen niets van het face to face gesprek. Ook in een face tot facegesprek worden technieken gebruikt, gesprekstechnieken, vraagtechnieken en luistertechnieken met de juiste gespreksstructuur. Echter zo gauw de klant doorheeft dat in het face tot face gesprek het gesprek alleen op technieken drijft, wordt het gesprek zo beëindigd. Geen interesse in de klant.

Zo is het ook met Social Media, bij geen interesse in de klant zal er geen conversie plaatsvinden. Alleen zenden, zonder te letten op de digitale reacties van de klant. Alle inspanning is dan ook aan te merken als een non-value added activity. Social Media activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant.

Bij het selecteren van de juiste Social Media cursus / opleiding is naast het kunnen bedienen van de knoppen op de platformen het mens tot mens communiceren een belangrijk aspect. Op dat moment is Social Media goed toepasbaar in de eigen business om de klanten daadwerkelijk te helpen.

De komende tijd neem ik je mee in het selectieproces met betrekking tot het concreet invullen van je Social Media opleidingsvraag. Om niets te missen volg ons nu op onze LinkedInbedrijfspagina.